Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
  • RSS
 

Προβολή ανά ημερομηνία δημοσίευσης
Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες

Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013

28/7/2011 - Ανακοίνωση

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής

Έναρξη νέων κύκλων αξιολόγησης κωδικών θεματικής προτεραιότητας 45, 53, 46

10/3/2010 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει για την Έναρξη νέων κύκλων αξιολόγησης για τους κωδικούς θεματικής προτεραιότητας 45 - Διαχείριση και διανομή ύδατος – πόσιμο νερό , 53 - Πρόληψη κινδύνων (όμβρια), 46 - Δίκτυα αποχέτευσης ...

Aνοιχτή πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε “Υποδομές φροντίδας παιδιών”

14/1/2010 - Ανακοίνωση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει για την έκδοση ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε “Υποδομές φροντίδας παιδιών” με έναρξη υποβολής των προτάσων την 19/1/2010.

Αποτελέσματα 1 - 3 από 3 από 1 σελίδες