Νέα

 • Ενέργειες
 • Εκτύπωση σελίδας

Aνοιχτή πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε “Υποδομές φροντίδας παιδιών”

13/1/2010

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής σας ενημερώνει για την έκδοση ανοιχτής πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης σε “Υποδομές φροντίδας παιδιών” με έναρξη υποβολής των προτάσων την 19/1/2010.

Οι φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων είναι οι παρακάτω:

 • Για την κατηγορία Πράξης: «Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών φροντίδας παιδιών» (02.77.01.01) 
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
  • ΟΤΑ  Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής
  • Περιφέρεια Αττικής
 • Για την κατηγορία Πράξης: «Κατασκευή και ανάπτυξη υποδομών για τη φροντίδα παιδιών με αναπηρία» (02.77.01.02)
  • Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
  • ΟΤΑ Α΄ Βαθμού Περιφέρειας Αττικής
  • Εποπτευόμενοι φορείς του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Η πλήρης πρόσκληση υποβολής των προτάσεων διατίθεται παρακάτω στα σχετικά αρχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Αττικής 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/3/2010