Χρηματοδότηση Προγράμματος 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Η Συνολική Δημόσια Δαπάνη του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013 ανέρχεται σε 3.561 δισ. € ενώ η Κοινοτική Συμμετοχή σε 2.438 δισ. € και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 07/01/2010