Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στην ψηφιακή ασφάλεια (e-security)

Υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής ασφάλειας από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (ΕΚ)1998/2006.
Στόχος της Δράσης e-security είναι οι εταιρείες που θα ενισχυθούν να μπορούν να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά κινδύνους / απειλές (κακόβουλες ή μη), που μπορεί να δεχτούν σημαντικοί πόροι της εταιρείας, όπως η διαχειριζόμενη πληροφορία, τα πληροφοριακά της συστήματα, το λογισμικό κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Τομείς ενδιαφέροντος

Σε ποιους απευθύνεται

Επιχειρήσεις ανεξάρτητα της νομικής μορφής τους (όχι ενώσεις Επιχειρήσεων), που ασκούν οικονομική δραστηριότητα.

Όροι και προϋποθέσεις

Η Επιχείρηση είναι υφιστάμενη με ημερομηνία σύστασης πριν την 01.01.2008 Ο κλάδος δραστηριότητας της  ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 70.000 ευρώ και το ανώτατο ποσό της επιχορήγησης  για αυτή την περίπτωση μπορεί να ανέρχεται μέχρι του ποσού των 49.000 ευρώ (ήτοι το 70% του μέγιστου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου ενίσχυσης).
  • Ο ελάχιστος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο ενίσχυσης ορίζεται στα 5.000 ευρώ.
  • Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να τηρούνται τα επιμέρους όρια των δαπανών, όπως αυτά αναλύονται στην παράγραφο 5.2 του Οδηγού Υποβολής της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της προκήρυξης.
  • Το ανώτατο ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση διαμορφώνεται με βάση τον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της προκήρυξης και δεν αποτελεί σημείο αξιολόγησης.

Προϋπολογισμός

€ 10.500.000

Περίοδος υποβολής

από 7/5/2009 έως εξαντλήσεως προϋπολογισμού

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ψηφιακές Ενισχύσεις ΑΕ
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Κολοκοτρώνη 8, Αθήνα, 105 64

-

801 11 71500 (για κλήσεις από σταθερά), 2108099613 (για κλήσεις από κινητά)
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/11/2010